Una gemma, el granat

La pedra simbòlica

Els granats formen un grup de nesosilicats complexos de simetria cúbica aparent. Les formes dels cristalls solen ser l’hexaoctaedre (6 facetes) i el rombododecaedre (12 facetes). Llur duresa mitjana és de 7,5 i llur densitat de 4,32, el que permet usar-los en joieria. El color abasta una paleta ampla amb evidentment, tots els matisos de vermell. Des de temps immemorials els granats s’utilitzen en joieria, els vermells i els violacis són els colors més sovint emprats a Rosselló. El pirop és la qualitat de granats utilitzada per a les joies actuals de Granat de Perpinyà.

Els granats compten amb tres agrupacions de silicat associades amb cations metàl·lics, amb la fórmula general X32+Y23+[SiO4]3, en què X i Y són ions carregats respectivament amb 2 i 3 càrregues positives. La duresa dels granats (7-7,5) fa que s’utilitzin a vegades a la indústria com a abrasius (especialment els pirops més densos car formats sota pressions fortes). El granat és principalment utilitzat com a granulació de bufament i en la fabricació dels microabrasius. S’empra en el procés de tall amb doll d’aigua i en la indústria de treball de la fusta, especialment per a les operacions d’acabament.

Seguida….

Ce contenu a été publié dans Grenat minéral. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Une réponse à Una gemma, el granat

  1. Schroell André dit :

    l’hexaoctaèdre a 48 facettes (triangles scalènes)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *